כיצד מתנהל סשן של אודיטינג

אודיטינג בנוי ממרכיבים מסוימים: הפרקליר, האודיטור, תהליך האודיטינג, תקשורת, תקנון האודיטור והאי-מיטר. יחדיו הם פותרים את המיינד הריאקטיבי.

סשן של אודיטינג מתקיים במקום שקט ונוח, כדי שלא יופרע. בדרך כלל, האודיטור והפרקליר יושבים משני צדי השולחן, כשהאי-מיטר ערוך ומוכן לשימושו של האודיטור. לפני תחילתה של תוכנית האודיטינג, בפרק זמן שמוקדש להתמצאות, הפרקליר מתוודע אל מרכיבי האודיטינג כדי שיידע למה לצפות בסשן. בנוסף לכך, האודיטור מבטיח שאין לפרקליר כל הסחות דעת או דאגות המונעות ממנו להקדיש את מלוא תשומת ליבו לתהליך המבוצע בסשן.

עם כל פרקליר משתמשים בסוגים שונים של אודיטינג, בהתחשב בדאגותיו במהלך הסשן ובאודיטינג מוקדם יותר שקיבל. למרות שאודיטינג מטפל באדם, וכל אדם שונה מאחר, יש לעקוב אחר מידרג של תהליכים אשר מוּפה בקפידה כדי להשיג חופש רוחני אישי לכל אחד.