ועדת האזרחים לזכויות האדם
שיקום של זכויות האדם

כחלק מהתקנון הדתי שלהם, סיינטולוגים מתחייבים "לחשוף ולעזור לשים קץ לכל הפרקטיקות המזיקות מבחינה גופנית בתחום בריאות הנפש", ובכך להביא לאווירה של בטיחות וביטחון בתחום הריפוי הנפשי.

בהתאם לכך, ב-1969 הקימו סיינטולוגים את 'ועדת האזרחים לזכויות האדם' (CCHR), גוף המתפקד ככלב שמירה אשר חוקר וחושף הפרות של זכויות אדם בתחום הפסיכיאטריה. כיום, CCHR הוא כוח עולמי שפועל במרץ לשים קץ לטיפולים אכזריים, לעיסוקים פליליים ולהפרות של זכויות האדם בתחום בריאות הנפש. הוא עזר לחוקק יותר מ-150 חוקים המגנים על אנשים מפני פרקטיקות של התעללות וכפייה בתחום בריאות הנפש.