אהבה ושנאה – מהי גדולה?

קונפליקטים או סובלנות, שיתוף פעולה או התנגדות, אהבה או שנאה – אלה השאלות גם של חיי היומיום וגם של עניינים בינלאומיים.

בעוד שכל אדם בעל רצון טוב היה רוצה שאחרים יתייחסו אליו כפי שהוא היה רוצה שיתייחסו אליו, לעתים קרובות זה לא המצב.

כשאדם חשוף לשנאה, מהי התשובה לאושרו שלו?

בתשובה לשאלה זו, זה הדבר שבו דת הסיינטולוגיה מאמינה.

זוהי מצגת אודיו מהספר 'סיינטולוגיה: היבט חדש על החיים' מאת ל. רון האברד.