הטקסים הדתיים של סיינטולוגיה

יועצים רוחניים של סיינטולוגיה מבצעים רבים מאותם סוגים של טקסים ושירותים שמבצעים היועצים הרוחניים, הרבנים וכוהני הדת בדתות אחרות.

שירות סוף שבוע

בכל סופשבוע, הצ'פלין של הארגון או יועץ רוחני אחר מעבירים שירות סוף שבוע לחברי הארגון, וגם אנשים שאינם חברים בארגון יכולים ליטול בו חלק. בשירות זה, היועץ הרוחני מדבר על נושא כלשהו הקשור לעיקרון או לעיסוק מעשי חשוב כלשהו של סיינטולוגיה, ודן בדרכים שבהן ניתן ליישמם בחיי היומיום.

דרשה אופיינית של סיינטולוגיה יכולה לעסוק ברעיון שהאדם הוא ישות רוחנית, בשמונה הדינמיקות, באקסיומות של סיינטולוגיה, או יכולה לעסוק בעיקרי האמונה של דת הסיינטולוגיה.

שירותים שבועיים אלה תורמים מאוד להגברתה של המחויבות הדתית של סיינטולוגים, אבל הן גם מציעות תקווה לחיים טובים יותר לאנשים שאינם סיינטולוגים אשר מוזמנים תמיד להשתתף בהם.

טקסים

בנוסף לכך, קהילות של סיינטולוגיה חוגגות חתונות וטקסי הענקת שם לתינוקות באמצעות הטקסים הרשמיים שלהן, ומציינות בטקסי הלוויה את פטירתם של חברים.

טקסים אלה מועברים לרוב על-ידי הצ'פלין, אף על פי שכל יועץ רוחני מוסמך של סיינטולוגיה יכול גם הוא להעבירם. סיינטולוגים מוצאים שטקסי סיינטולוגיה, העוסקים ברוח בהתאם לכתבי הדת, מותאמים באופן ייחודי לצורכיהם ומעניקים איכות מיוחדת לאירועים אלה.