עיקרי האמונה והתקנונים של סיינטולוגיה
מבוא

חסידים של כל דת קשורים יחד על-ידי עיקרי אמונה ותקנונים.

עיקרי אמונה אלה מביעים את שאיפותיהם, חובותיהם, מוסכמותיהם ואמונותיהם. הם עורכים בתיאום את מטרות הדת ומחזקים את עקרונות היסוד שלה.

ל. רון האברד חיבר את התקנונים ואת עיקרי האמונה של סיינטולוגיה בשנות החמישים, במהלך שנות ראשית היווצרותה של הדת. הם קבעו את הקווים המנחים לעיסוק בסיינטולוגיה ולהתרחבותה – ועדיין משרתים יעדים אלה עד היום.

עם עיקרי אמונה אלה נמנים תקנונים לאודיטור, למפקח, למנהל, ותקנונים נוספים שעל פיהם כל סיינטולוג שואף לחיות. בדומה לסיינטולוגיה, התועלת בשימוש בעקרונות אלה קובעת את ערכם. סיינטולוגים נוהגים לפי כללים אלה בעת יישום הטכנולוגיה של סיינטולוגיה, בקשריהם עם אחרים, בניהול קבוצותיהם ובעיסוק בדתם.