העלאת המודעוּת הרוחנית

לחיים יש נטייה לכפות על האדם ערכים מסוימים. הלחצים של הקיום נטו לקבע בהדרגה את תשומת לבו עד לרמה שבה מודעותו לעצמו ולסביבתו פחתה מאוד.

מוּדעוּת רוחנית מופחתת זאת מלוּוָה בבעיות, בקשיים עם אחרים, במחלות ובאומללות.

שאיפתה של סיינטולוגיה היא לשנות את מגמתה של המודעות המתדרדרת, ובכך בעצם להעיר את האדם. ככל שמישהו נעשה יותר ויותר ערני, כך יכולותיו גוברות, והוא מסוגל להגיע להבנה רבה יותר ולפיכך לטפל בחייו טוב יותר.

בסיינטולוגיה, אם כן, קיימים פתרונות לבעיות החיים. התוצאה הסופית היא מודעות מוגברת, חופש רוחני לאדם ושיקום הגינותו הבסיסית, עוצמתו ויכולתו. היא יכולה להשיג, ואכן משיגה, את המטרות האלה בדרך שגרה, מדי יום ביומו, ברחבי העולם כולו.