סיינטולוגיה היא חדשה

בעוד שהתקווה לחופש רוחני היא עתיקה, מה שסיינטולוגיה עושה הוא חדש. הדרך שבה היא מאורגנת היא חדשה. הטכנולוגיות שבעזרתן היא יכולה להביא למצב קיום חדש באדם גם הן חדשות.

מאחר שסיינטולוגיה עוסקת באדם כישות רוחנית, היא נפרדת לחלוטין מתחומים אחרים, שרואים באדם תוצר של סביבתו או של הגנים שלו – מקובע במגבלות שאיתן נולד.

נהפוך הוא, סיינטולוגיה היא הלימוד והטיפול בנפש ביחס לעצמה, ליקומים ולחיים אחרים. בהתבסס על מסורת של חמישים אלף שנות חשיבה אנושית, היא בנויה על אמיתות היסוד של החיים.

מאמיתות אלה פותחו שיטות מדויקות, שאיתן האדם יכול לשפר מצבים. ושלא כמו מאמצים אחרים לשיפור, אשר הציעו רק כללים שלפיהם בני אדם צריכים לחיות, סיינטולוגיה מציעה כלים אמיתיים לשימוש בחיי היומיום. לפיכך, היא אינה תלויה במערכת של אמונות.

בסיינטולוגיה, הדגש הוא פשוט על יישום מדויק של עקרונותיה לקראת שיפור חיי האדם והעולם שבו אנחנו חיים.