שלמות אישית
מאת ל. רון האברד

מה שנכון עבורך הוא מה שהבחנת בו בעצמך. וכשאתה מאבד את זה, איבדת הכול.

מהי שלמות אישית? שלמות אישית היא לדעת את מה שאתה יודע.מה שאתה יודע הוא מה שאתה יודע, וצריך להיות לך האומץ לדעת ולומר במה הבחנת. וזוהי שלמות, ואין כל שלמות אחרת.

אנחנו יכולים כמובן לומר שכבוד, אמת, אצילות – כל אלה הם מונחים אזוטריים. אבל אני חושב שהם כולם יזכו להתייחסות הולמת אילו מה שהבחנו בו באמת היה מה שהבחנו בו, אילו הקפדנו להבחין בדבר שבו הבחנו, ותמיד דאגנו להבחין.ולא בהכרח לשמור על גישה ספקנית, גישה ביקורתית או ראש פתוח – לא בהכרח לשמור על הדברים האלה בכלל – אבל בהחלט לשמור על שלמות אישית מספקת ועל אמונה מספקת בעצמך וביטחון בעצמך ואומץ שאנחנו יכולים להבחין במה שאנחנו מבחינים ולומר במה הבחנו.

אין דבר בסיינטולוגיה שהוא נכון עבורך אלא אם כן אתה הבחנת בו, והוא נכון על פי הבחנתך.

זה הכול.

ל. רון האברד