סיינטולוגיה היא דת

קיימות בה אמונות רבות שמשותפות לדתות ולפילוסופיות אחרות. סיינטולוגיה רואה באדם ישות רוחנית, שהיא יותר מאשר בשר ודם. זוהי, כמובן, השקפה שונה מאוד מזו הנתמכת על-ידי החשיבה המדעית הרווחת, הרואה באדם חפץ חומרי בלבד, שילוב מורכב של תרכובות כימיות ומנגנוני גירוי-תגובה.

סיינטולוגיה מאמינה שהאדם הוא טוב ביסודו, לא רשע. התנסויותיו של האדם, לא טבעו, הן אשר הובילו אותו לבצע מעשים מרושעים. לעתים קרובות האדם מנסה בטעות לפתור את בעיותיו על-ידי התייחסות לתועלתו הפרטית בלבד, עובדה שגורמת מאוחר יותר לצרות לעצמו ולאחרים.

סיינטולוגיה מאמינה שאדם מתקדם במידה שבה הוא שומר על שלמותו הרוחנית ועל ערכיו, וממשיך להיות ישר והגון. ואכן, הוא מתדרדר במידה שבה הוא זונח תכונות אלה.

אך משום שהאדם הוא טוב ביסודו, הוא יכול להשתפר מבחינה רוחנית. ושאיפתה של סיינטולוגיה היא להביאו לנקודה שבה הוא מסוגל לבחון ולהבין את הפקטורים בחייו ולפתור את בעיותיו.

מאמצים אחרים לעזור לאדם ניסו לפתור את בעיותיו עבורו, ומבחינה זאת סיינטולוגיה שונה. סיינטולוגיה מאמינה שאדם, אשר העמידו אותו במצב שבו הוא יכול להגביר את יכולותיו, במצב שבו הוא יכול לעמוד מול חייו בצורה טובה יותר ולזהות את הפקטורים בחייו בקלות רבה יותר, נמצא גם במצב שבו הוא יכול לפתור את בעיותיו וכך לשפר את חייו.