סולם הטונים

סולם הטונים להלן הוא סולם מספרי (שמסודר באופן המראה מיקום יחסי). את רוב הטונים הרגשיים שאדם יכול לחוות ניתן למצוא בסולם זה.

40.0 שלוות ה-Beingness
30.0 פוסטולייטים
22.0 משחקים
20.0 פעולה
8.0 התעלות הרוח
6.0 אסתטיקה
4.0 התלהבות
3.5 עליצות
3.3 עניין רב
3.0 שמרנות
2.9 עניין קל
2.8 מרוצה
2.6 חסר עניין
2.5 שיעמום
2.4 מונוטוניות
2.0 אנטגוניזם
1.9 עוינות
1.8 כאב
1.5 כעס
1.4 שנאה
1.3 טינה
1.2 אין-סימפתיה
1.15 טינה לא מובעת
1.1 עוינות סמויה
1.02 חרדה
1.0 פחד
0.98 ייאוש
0.96 אימה
0.94 חסר תחושה
0.9 סימפתיה
0.8 ריצוי
0.5 יגון
0.375 לפצות
0.3 לא ראוי
0.2 השפלה-עצמית
0.1 קורבן
0.07 חסר תקווה
0.05 אפתיה
0.03 חסר תועלת
0.01 גסיסה
0.0 מות הגוף