מהי סיינטולוגיה?

סיינטולוגיה, אשר פותחה על-ידי ל. רון האברד, היא דת שמציעה נתיב מדוייק המוביל להבנה ודאית ומלאה בנוגע לטבעו הרוחני האמיתי של אדם, וליחסיו עם עצמו, עם משפחתו, עם קבוצות, עם המין האנושי, עם כל צורות החיים, עם עולם החומר, עם העולם הרוחני ועם היישות העליונה.

סיינטולוגיה עוסקת ברוח – לא רק בגוף או בשכל – ומאמינה שהאדם הוא הרבה יותר מאשר התוצר של סביבתו או של הגנים שלו.

סיינטולוגיה מהווה מכלול של ידע המבוסס על כמה אמיתות יסוד. להלן העיקריות שבהן:

האדם הוא ישות רוחנית נצחית.

ניסיונו משתרע הרבה מעבר לתקופת חיים אחת.

יכולותיו בלתי מוגבלות, אפילו אם אינן באות לידי מימוש בהווה.

סיינטולוגיה אף מאמינה שהאדם הינו טוב ביסודו, ושגאולתו הרוחנית תלויה בו עצמו, בזולתו ובכינון יחסי אחווה עם היקום.

סיינטולוגיה אינה דת דוגמטית שבה אדם מתבקש להאמין בדבר כלשהו מתוך אמונה בלבד. להפך, האדם מגלה בעצמו שסיינטולוגיה פועלת על-ידי יישום עקרונותיה והתבוננות בתוצאות או התנסות בהן.

פיסגת שאיפתה של סיינטולוגיה היא הארה וחירות רוחניות אמיתיות עבור האדם.