מחקרים

הסברה בנושא סמים לאנשים הפשוטים
בדרום-אפריקה

המחוז קוואזולו-נטאל בדרום-אפריקה הוא היצרן והיצואן העיקרי של קנבוס, שידוע שם בכינוי ״דגה״ – סם המשמש כשער כניסה לסמים יותר קטלניים.

בערך 40 אחוזים מתלמידי בתי-הספר במחוז קוואזולו-נטאל מעשנים כיום דגה וגורמים לשלטונות לערוך פשיטות על בתי-ספר ברחבי המחוז, כולל חיפושים על גופם של תלמידים צעירים. המשטרה מחרימה מצבורי סמים באופן קבוע.

מתנדבים בקמפיין של ׳האמת על סמים׳ התעמתו עם המשבר הזה באופן ישיר. לאחר שהם ערכו באופן אישי הרצאות למניעת השימוש בסמים בבתי-ספר רבים, כיתה אחר כיתה, מתאם הסניף של 'המוסד לעולם נקי מסמים' בקוואזולו-נטאל חישב שיידרשו שנים כדי לגרום לשינוי משמעותי. לכן, בעזרת החומרים של ׳האמת על סמים׳, הוא ערך סמינר בן שלוש שעות למחנכים, מנהלנים של בתי-ספר ומתנדבים כדי להכשיר אותם בתוכנית ההסברה בנושא סמים. הוא הקים את הצוות הראשון שיעבור הדרכה בנושא של איך ליישם את תוכנית הלימודים ויכשיר מורים אחרים לעשות את אותו הדבר.

400
מורים
לימדו
30
אלף
תלמידים
ברחבי
האיזור

מבין הראשונים שהפיצו הלאה את התוכנית היה מנהל בית-ספר יסודי שלא רק הכשיר את המורים בבית-ספרו בתוכנית של ׳האמת על סמים׳ אלא הקים סביבת הכשרה עבור מורים מבתי-ספר בסביבה. התוצאות הכו גלים ברחבי האיזור ומשכו מחנכים ומתנדבים נוספים אל התוכנית. סוחר סמים לשעבר היה אחד מהאנשים שנרשמו לתוכנית וסיימו אותה. מאז שסיים את ההכשרה הוא העביר שיעורים להגברת המודעות לסמים ל-1,000 בני נוער דוברי שפת הזולו בבית-ספר תיכון.

באופן זה, תוכנית ׳האמת על סמים׳ התפשטה מכיתה לכיתה ומבית-ספר לבית-ספר, עם 370 מורים שהוכשרו וכ-30,000 תלמידים שלמדו על סמים במחוז.

ההתפשטות המהירה של התוכנית והתוצאות המשמעותיות שנבעו ממנה משכו את תשומת לבו של הנציב המחוזי של מחלקת ההכשרה של משטרת קוואזולו-נטאל. בנקודה זו הוא אימץ את התוכנית של ׳האמת על סמים׳ וביסס אותה כמרכיב מרכזי בתוכנית ההכשרה של המשטרה.