האם סיינטולוגיה מנסה לשלוט בעולם?

לא. יעדה של סיינטולוגיה, כפי שנוסח על-ידי ל. רון האברד הוא: "תרבות ללא אי-שפיות, ללא פושעים וללא מלחמה, שבה בעלי היכולת יכולים לשגשג ולאנשים הגונים יכולות להיות זכויות, ושבה אדם חופשי לצמוח לעבר פסגות גבוהות יותר".

ל. רון האברד המשיך ואמר: "אנו לא מבקשים לגרום למהפכה. אנו מבקשים רק התפתחות אל מצבי קיום גבוהים יותר עבור האדם ועבור החברה".

סיינטולוגיה רוצה לשפר ולשקם את החולי החברתי, והסיינטולוגים מאמינים שהעולם יהיה מקום טוב יותר אם נעשה זאת. משימתה של סיינטולוגיה היא לא להציל את העולם. משימתה של סיינטולוגיה היא לשחרר את האדם.