מהו אודיטינג?

למרות שההיבטים הפילוסופיים הטהורים בעבודותיו של ל. רון האברד מספיקים בפני עצמם ליישום בחיי היומיום, רק אודיטינג נותן דרך מדויקת בה יכולים בני אדם להתקדם לעבר רמות גבוהות יותר של מודעות רוחנית.

השאיפה באודיטינג היא לשקם beingness ויכולת. שאיפה זאת מושגת על-ידי: (1) סיוע לאדם להיפטר מכל מגבלה רוחנית ו-(2) שיפור יכולותיו הרוחניות.

ברור מאליו ששניהם נחוצים לאדם על מנת להשיג את מלוא הפוטנציאל הרוחני שלו. אודיטינג, אם כן, מוחק את החוויות הכואבות של החיים ומשפר את יכולתו של האדם לעמת את הדברים בחייו ולטפל בהם.

באמצעות אודיטינג, האדם מסוגל להתבונן בקיומו ולשפר את יכולתו לעמת את מה שהוא ואת המקום בו הוא נמצא. ישנם הבדלים עצומים בין טכנולוגיית האודיטינג, שהיא עיסוק דתי, לבין עיסוקים אחרים. במהלך אודיטינג אין שימוש בהיפנוזה, בטכניקות של טרנס או בסמים. האדם המקבל אודיטינג מודע לחלוטין לכל מה שקורה. אודיטינג הינו מדויק, ערוך על פי סדר ויש לו נהלים מוגדרים.

אדם שקיבל הכשרה והוסמך לשפר אנשים באמצעות אודיטינג מכונה אודיטור. ההגדרה של אודיטור היא "אדם שמקשיב", מהמילה הלטינית audire, שפירושה "לשמוע או להקשיב". אודיטור הוא יועץ רוחני, או יועץ רוחני בהכשרה, מטעם ארגון הסיינטולוגיה.

אדם המקבל אודיטינג מכונה פרקליר, כלומר פרֶ(קדם)-קליר, אדם שעדיין אינו קליר. פרקליר הוא אדם אשר, באמצעות אודיטינג, מגלה דברים על עצמו ועל החיים. פרק הזמן שבמהלכו אודיטור נותן אודיטינג לפרקליר מכונה סֶשֶן של אודיטינג. סשן מתנהל בזמן שהוסכם מראש אשר נקבע על-ידי האודיטור והפרקליר.

באודיטינג משתמשים בתהליכים – סדרות מדוייקות של שאלות הנשאלות על-ידי האודיטור, או הנחיות שהוא נותן, כדי לעזור לאדם לאתר איזורים של מצוקה רוחנית, לגלות דברים על עצמו ולשפר את מצבו. קיים מספר רב של תהליכי אודיטינג שונים, וכל אחד מהם משפר את יכולתו של האדם לעמת חלק מסוים בחייו ולטפל בו. כאשר משיגים את היעד הספציפי של תהליך כלשהו, מסיימים את התהליך, ואז ניתן להשתמש בתהליך אחר כדי לטפל בהיבט אחר בחייו של האדם.

כמובן שניתן לשאול מספר בלתי מוגבל של שאלות – שאלות שעשויות לעזור לאדם וכאלה שלא. ההישג של דיאנטיקה וסיינטולוגיה הוא בכך של. רון האברד בודד את השאלות וההנחיות המדויקות הנחוצות להשגת חופש רוחני. השאלות או ההנחיות של התהליך מדריכות את האדם לבחון חלק מסויים בחייו. באופן טבעי, אצל כל אדם מוצאים דברים שונים, משום שלכל אחד יש התנסויות שונות.

ללא קשר להתנסויות של האדם או לרקע שלו, הוא מקבל עזרה לא רק באיתור איזורים של מצוקה רוחנית או של קושי בחייו, אלא אף באיתור מקורם. על-ידי כך, אדם יכול לשחרר עצמו ממחסומים לא רצויים שמעכבים, עוצרים או מקהים את יכולותיו הטבעיות, ולהגביר את יכולותיו אלה כדי להפוך להיות יותר בהיר מחשבה ובעל יכולת רבה יותר מבחינה רוחנית.

בטכנולוגיה של אודיטינג אין שום משתנים, שום תוצאות מקריות שנובעות מיישומים מאולתרים. אודיטינג אינו פרק זמן של אסוציאציות חופשיות ומעורפלות. כל תהליך בנוי ומיושם בצורה מדויקת, ומביא לתוצאה מוגדרת כאשר הוא מועבר בצורה נכונה. אודיטינג של סיינטולוגיה יכול להעלות כל אדם ממצב של עיוורון רוחני אל האושר הצרוף שבידיעה.