דיאנטיקה: סיפורים אישיים

אוברי, סטודנטית

מי משתמש בדיאנטיקה? מיליוני אנשים ברחבי העולם, כולל אוברי, סטודנטית.

"לפני שנתיים סבי נפטר," אומרת אוברי. "ממש אחרי מותו קיבלתי תרפיה של דיאנטיקה. "זה עזר לי להתגבר לגמרי, לגמרי על כל כאב או עצב שחוויתי ופשוט להעריך באמת את מה שהיה לי איתו."