סוף דבר

"אדם הוא בעל ערך רק במידה שבה הוא יכול לשרת אחרים."
– ל. רון האברד

ברוח זו כפי שהיא מבוטאת ע"י מייסד דת הסיינטולוגיה נותנים ארגוני סיינטולוגיה וחברי הקהילות שלהם חסות לתוכניות הומניטריות בינלאומיות גדולות היקף.

על-ידי השתתפות פעילה נרחבת ותמיכה פיננסית נדיבה, סיינטולוגים תורמים בחופשיות מזמנם ומשאביהם על מנת לשפר את התרבות בכללותה, באמצעות תוכניות וחומרים לימודיים לרווחת הציבור.

על מנת להוציא אל הפועל את החזון של התוכניות ההומניטריות האלו, ביסס ארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי תשתית משמעותית שמפיקה את חומרי הלימוד האלה במיליוני עותקים ודואגת ליישום של התוכניות בעולם כולו.

התוצאות: אנשים שבוחרים עכשיו לחיות חיים נקיים מסמים דרך תוכנית 'האמת על הסמים', דור שנעשה יותר ויותר מודע ובקיא בזכויות האדם שמוענקות לכל בני האדם, כבוד אדם משוקם באמצעות רפורמה מתמשכת בנוגע לתעשיית הפסיכיאטריה, מי שחסר לו מצפן מוסרי זוכה כעת להכוונה לפי הכללים של הדרך אל האושר ואוכלוסיות שמפיקות תועלת מעזרה לכולם מידי יועצים רוחניים מתנדבים של סיינטולוגיה.